Våra tjänster

Avtalsskrivning
Avtal, viktigt vid kompanjonskap (företagande). Även viktigt i vissa familjerättsliga situationer. Exempelvis vid bodelning.
Text om avtalsskrivning.

Att det kan behövas skriftliga avtal i vissa situtioner kan vi nog vara överens om. Att komma på efteråt, att det skulle jag/vi haft skriftligt på, kan bli en dyrköpt historia.

Så vad det än gäller, är det viktigt att få det skriftligt. För att vara säker på att det är juridiskt giltigt, är det bäst att låta en jurist hjälpa till att upprätta avtalet. Du/Ni kan med förtroende vända Er till mig.

Avtalstolkning
Finns det redan ett avtal kan tolkningen av det skrivna få en avgörande betydelse.
Affärsvärlden. Avtal företagare emellan. Avtal upprättade mellan privatpersoner. Omständigheter vid avtalets uppkomst. Det kan vara mycket som kan läsas in i ett avtal. Läsas mellan raderna.
INKASSO
Att få betalt i rätt tid är viktigt för en (små)företagare. Givetvis viktigt även för en privatperson.
För att det skall fungera ekonomiskt i ett samhälle, måste prestation och moprestation överensstämma. Det gör också i de allra flesta fall. Men ibland kan det uppstå situationer när någon behöver hjälp med att få betalt. Då är inkasso en framkomlig väg. Med hjälp av en jurist är chansen att lyckas mycket större.

Jag har mångårig erfarenhet av inkassomål. Är licensierad/godkänd av Datainspekitionen. Så Ni kan med förtroende vända Er till mig för att få hjälp.

Köprättsliga frågor
Vilka rättigheter har jag som konsument vid ett köp? Vilka rättigheter har jag som företagare vid ett köp?
Avseende konsument och företagare, finns regler i konsumenttjänstlagen om det gäller köp av en tjänst. Är det köp av en vara, konsumentköplagen. Avseende köp mellan företagare, reglerna i köplagen. Detta som huvudregel. Är det köp mellan två privatpersoner, är det köplagen som gäller.

Vänd Er med förtroende till mig om en tvist skulle uppstå.

Bodelning - arvskifte
Bodelning – arvskifte. Fördelning av kvarlåtenskapen mellan de efterlevande.
Detta moment sker efter det att bouppteckningen kommer tillbaka från Skatteverket, registrerad och klar. Bodelning blir aktuellt om det finns en efterlevande make/sambo. Detta för att maken/sambon skall få den andel som anses vara hennes innan man kan sätta igång med legat och arvskiften.

En bodelning sker också i samband med äktenskapsskillnad. Eller vid en separation (sambos).

För att i möjligaste mån kunna få rätt i en tvist. Vänd Er till mig.

Bolagsfrågor
När det gäller bolagsfrågor är tydliga avtal av yttersta vikt. Därför är det viktigt att upprätta ett så klart och tydligt kompanjon-avtal som det är möjligt.
Hur ett kompanjon-avtal skall utformas beror helt enkelt vilken bolagsform som företaget skall drivas i. Det är också viktigt att kompanjon-avtalet är anpassat till de lagregler som finns avseende respektive bolagsform.

Vänd Er till mig om Ni behöver hjälp.

Bouppteckningar
Att mista en nära anhörig känns svårt. Ni kan med förtroende vända Er till mig för den hjälp Ni behöver.
Deklarationer
Viktigt med deklarationshjälp. Särskilt för företagare.
Alla kan mer eller mindre behöva hjälp med sin deklaration. Behöver inte enbart vara förtagare. Kan även gälla privatpersoner.

Vänd Er med förtroende till mig.

Välkomna!

Familjerättsliga frågor
Familjen – ett stort ansvar.
När man bildar familj tar man på sig ett stort ansvar. När då en vårdnads/umgängestvist uppstår, gäller det att lösa denna så smidigt som möjligt, för barnets/barnens bästa. Vad som sedan blir till barnets/barnens bästa får man se i varje enskild situation.

Välkommen/välkomna att söka min hjälp om en vårdnads/umgängestvist skulle uppstå. Mångårig erfarenhet av att lösa dessa tvister.

Försäkringsfrågor
Att vara rätt försäkrad och känna till försäkringens innehåll är mycket viktigt för den försäkrade.
Även om man förvissat sig om ovanstående kan det uppstå tvister. Då är det viktigt att komma på rätt spår ifrån början. Tid är som bekant pengar. Därför gäller det att kunna lösa en konflikt så snabbt som möjligt.
Gåvobrev
Upprättande av gåvobrev avseende fastighetsöverlåtelse. Viktigt att allt blir formellt riktigt.
Ett upprättande av gåvobrev avseende fastighet kräver en viss formalitet. Låt mig hjälpa Er/Dig så allt blir rätt från början. Hjälper även till med lagfartsansökan. Allt i ett paketpris. Välkomna.
Rådgivning och kostnadsförslag avseende ovanstående punkter
Rådgivning är en bra investering. Kostnadsförslag lämnas i samband med rådgivningen.
Att rådfråga innan man tänker tänker företa sig någonting oberoende av vad det månde vara, är rådgivning en god början. Sedan kan det gälla så vitt skilda saker som att upprätta ett testamente eller att starta ett bolag. Även vid vårdnadstvister och umgängesfrågor. Inkassoärenden m.m.
Samboavtal
Om Ni tänker bo ihop men inte gifta ER. Upprätta ett samboavtal.
Skattefrågor
Uppstår ofta i samband med deklarationer.
Att vi behöver betala skatt för att finansiera vår välfärd, råder det inget som helst tvivel om. Att känna till sina lagenliga rättigheter eller inte som företagare, kan vara skillnaden för företagets fortlevnad.
Testamentsskrivning
Testamente – en viktig handling. För att kunna påverka hur ens egendom/kvarlåtenskap skall fördelas efter ens bortgång. Även viktigt beroende på hur ens familjesituation ser ut.
Att skriva sitt testamente är en viktig handling. Många gånger har jag träffat klienter som sagt: Vi skulle ha gjort detta för länge sedan, men vi har inte blivit ”färdiga”. När sedan testamentet blivit klart, har jag upplevt en stor lättnad från deras sida.

Att upprätta ett testamente ställer stränga formella krav därför är det viktigt med juridisk hjälp.

Vänd Er med förtronde till mig för hjälp.

Tvistemål
Kan gälla allt från familjerättsliga situationer till bolagsfrågor. Tvist kan uppkomma om rätten till ett arv.
Att det uppstår tvister då och då är oundvikligt även om man kan förebygga många situationer. Exempelvis genom tydliga avtal. När en tvist ändå uppstår är det viktigt att ta tag i situationen så tidigt som möjligt. Detta för att kunna lösa tvisten så snabbt det bara går.

Privaträttsligt kan man förebygga en tvist genom ett tydligt testamente.

Kom in till mig för hjälp och råd.

Välkomna.

 • Avtalsskrivning  – 1.000 kr/timme inklusive moms.
 • Avtalstolkning – 1.000 kr/timme inklusive moms.
 • Inkasso – 1.000 kr/timme inklusive moms eller enligt överenskommelse.
 • Köprättsliga frågor – 1.000 kr/timme inklusive moms.
 • Bouppteckningar – från 3.000 kr och uppåt beroende på omfattning.
 • Bodelning – arvskifte från 2.000 kr och uppåt för respektive beroende på omfattning.
 • Testamentsskrivning – från 1.500 kr och uppåt beroende på omfattning.
 • Tvistemål – betalas av rättsskydd eller rättshjälp. Annars 1.000 kr/timme inklusive moms.
 • Familjerättsliga frågor – exempelvis vårdnadsfrågor. Betalas av rättsskydd eller rättshjälp. Annars 1.000 kr/timme inklusive moms.
 • Bolagsfrågor – 1.000 kr/timme inkusive moms.
 • Skattefrågor – 1.000 kr/timme inklusive moms.
 • Försäkringsfrågor – 1.000 kr/timme inklusive moms.
 • Rådgivning och kostnadsförslag avseende ovanstående punkter ingår i samtliga priser.
 • Deklarationer – 1.000 kr/timme inklusive moms.
 • Samboavtal – från 1.000 kr och uppåt beroende på omfattning.
 • Gåvobrev – från 3.000 kr och uppåt beroende på omfattning. I priset ingår lagfartsansökan plus konsultation.
 • Om ovanstående känns dyrt, går det givetvis bra att göra enskilda överenskommelser.

Vid frågor, vänligen ring oss på

070-360 64 03

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till oss så svarar vi så fort som vi kan!