Tvistemål

Kan gälla allt från familjerättsliga situationer till bolagsfrågor. Tvist kan uppkomma om rätten till ett arv.

Att det uppstår tvister då och då är oundvikligt även om man kan förebygga många situationer. Exempelvis genom tydliga avtal. När en tvist ändå uppstår är det viktigt  att ta tag i situationen så tidigt som möjligt. Detta för att kunna lösa tvisten så snabbt det bara går.

Privaträttsligt kan man förebygga en tvist genom ett tydligt testamente.

Kom in till mig för hjälp och råd.

Välkomna.

Dela på...