Testamentsskrivning

Testamente - en viktig handling. För att kunna påverka hur ens egendom/kvarlåtenskap skall fördelas efter ens bortgång. Även viktigt beroende på hur ens familjesituation ser ut.

Att skriva sitt testamente är en viktig handling. Många gånger har jag träffat klienter som sagt: Vi skulle ha gjort detta för länge sedan, men vi har inte blivit "färdiga". När sedan testamentet blivit klart, har jag upplevt en stor lättnad från deras sida.

Att upprätta ett testamente ställer stränga formella krav därför är det viktigt med juridisk hjälp.

Vänd Er med förtronde till mig för hjälp.

Dela på...