Köprättsliga frågor

Vilka rättigheter har jag som konsument vid ett köp? Vilka rättigheter har jag som företagare vid ett köp?

Avseende konsument och företagare, finns regler i konsumenttjänstlagen om det gäller köp av en tjänst. Är det köp av en vara, konsumentköplagen.  Avseende köp mellan företagare, reglerna i köplagen. Detta som huvudregel. Är det köp mellan två privatpersoner, är det köplagen som gäller.

Vänd Er med förtroende till mig om en tvist skulle uppstå.

Dela på...