Försäkringsfrågor

Att vara rätt försäkrad och känna till försäkringens innehåll är mycket viktigt för den försäkrade.

Även om man förvissat sig om ovanstående kan det uppstå tvister. Då är det viktigt att komma på rätt spår ifrån början. Tid är som bekant pengar. Därför gäller det att kunna lösa en konflikt så snabbt som möjligt.

Dela på...