Bolagsfrågor

När det gäller bolagsfrågor är tydliga avtal av yttersta vikt. Därför är det viktigt att upprätta ett så klart och tydligt kompanjon-avtal som det är möjligt.

Hur ett kompanjon-avtal skall utformas beror helt enkelt vilken bolagsform som företaget skall drivas i. Det är också viktigt att kompanjon-avtalet är anpassat till de lagregler som finns avseende respektive bolagsform.

Vänd Er till mig om Ni behöver hjälp.

Dela på...