Bodelning - arvskifte

Bodelning - arvskifte. Fördelning av kvarlåtenskapen mellan de efterlevande.

Detta moment sker efter det att bouppteckningen kommer tillbaka från Skatteverket, registrerad och klar. Bodelning blir aktuellt om det finns en efterlevande make/sambo. Detta för att maken/sambon skall få den andel som anses vara hennes innan man kan sätta igång med legat och arvskiften.

En bodelning sker också i samband med äktenskapsskillnad. Eller vid en separation (sambos).

För att i möjligaste mån kunna få rätt i en tvist. Vänd Er till mig.

Dela på...