Avtalstolkning

Finns det redan ett avtal kan tolkningen av det skrivna få en avgörande betydelse.

Affärsvärlden. Avtal företagare emellan. Avtal upprättade mellan privatpersoner. Omständigheter vid avtalets uppkomst. Det kan vara mycket som kan läsas in i ett avtal. Läsas mellan raderna.

 

Dela på...